Återbruk, förädling och förnyelse inom IT

21 december 2018

Tabula rasa, tom tavla, att starta från noll. Inget är satt och allt är möjligt. Green field. Det är drömmen för många när det handlar om att ta fram och skapa något nytt. Business case, förstudie, behovsanalys, söka och samla kompetens, skapa, verifiera, rapportera, och så vidare.

Jag tänkte inte prata om det. Istället vill jag rikta fokus på vad som redan finns, det som kommer efter projektets leverans. Perioden där investeringen skall bära frukt och leverera nytta och värde. Förvaltningen.

Jag älskar att återbruka, förädla och förnya. Att på något sätt se till att kontinuerligt få ut ett mervärde från det som skapats tidigare, för att visa att investeringen som gjorts var rätt. Att förvalta. Att leda förvaltning.

Det finns något mer eller mindre färdigt, ett team, ett system, en organisation, ett liv och en rörelse och ett behov framåt, ambitioner, förväntningar. Att komma efter projektets leverans, sätta sig i en sådan organisation och ta det som redan finns och se över hur det kan förvaltas, förädlas och vidareutvecklas är något fantastiskt. Det är kreativt och innovativt, att ta delar av befintligt och kombinera det med något nytt för att skapa mervärdet där summan av helheten överstiger summan av delarna.

Olika förvaltningar ser olika ut och har olika behov. Inga jag har mött har varit statiska. Dynamiken i önskan från driftorganisationen att bibehålla stabilitet och kontroll med verksamhetens behov av att utöka, utvecklas och följa med i en föränderlig värld som leder till nyutveckling och anpassning av det befintliga gör förvaltningen spännande.

Här möter den operativa delen med ITIL både etablerade projektmodeller såsom PPS, SAFe och rena förvaltningsmodeller som PM3. Gott så. Modeller och processer ger oss ett ramverk och samsyn, men oavsett hur väl de implementerats och används är mitt viktigaste verktyg i rollen som förvaltningsledare – människan.

De personer i det team som jag har med mig samt alla de kringliggande team är min viktigaste komponent för att uppnå en effektiv förvaltning. Därför fokuserar jag massor av min energi att även ”förvalta” humankapitalet. När teamet mår bra, mår systemet bra. När teamet känner att de har möjligheter, verktyg och förtroende ger de mig verktyg kraft och förtroende att förändra, förnya och förbättra. Allt för att skapa värde till den organisation vi representerar.

Det är därför jag älskar att jobba med det jag gör.

tobias-karlsson

Tobias Karlsson
Decurian