Motivera dina kollegor genom att lyssna

28 september 2016

Det kommer allt fler rapporter om sjunkande engagemang på arbetsplatsen trots att Sveriges medarbetare ligger i topp globalt. Enligt Effectory International är två av tre personer inte engagerade på jobbet. Här kommer fem tips på hur vi kan motivera och engagera våra medarbetare!

✔ Förtydliga förväntningar

Många svävar i okunnighet om vad som förväntas av dem, vilken roll och vilket ansvar de har.

✔ Skapa delaktighet

Låt medarbetare vara med från början och diskutera målet och vägen dit.

✔ Lyssna aktivt

Lyssna på dina medarbetare utan att komma med lösningar, gå till kärnan av problemet. Ställ öppna frågor och bekräfta svaret genom att du eller medarbetaren sammanfattar det som sagts.

✔ Visa intresse

Ett äkta intresse smittar av sig!

✔ Fokusera på hur det går

Låt medarbetarna återkoppla själva och låt dem veta hur det går för dem!

Det är ingen rocket science, för att skapa en arbetsplats med motiverade medarbetare är det enklaste tipset det bästa och det är helt enkelt att lyssna!

Lycka till!
Hanna Jokimaa