Personliga möten för gemensamma framgångar

24 november 2017

Jag siitter på planet på väg hem från Belgrad efter en uppstartsworkshop
med projektmedlemmar för ett av mina projekt. Återigen slås jag av
vikten av det personliga mötet.

Om jag tittar tillbaka på de projekt jag anser har varit extra lyckade har
det ofta handlat om att användare varit involverade på ett tidigt
stadie, att kunder har haft engagerade projektgrupper som tror på den
lösning och plan som presenterats. Dessutom har projektstyrningen haft ett
tydligt och gemensamt mål som underlättat när det ska fattas viktiga och kanske
svåra beslut. För att inte tala om att projektmedlemmarna som ska
utföra själva arbetet känt sig involverade och förstått vad
syftet och målet med projektet är. Gemensamt för dessa projekt har
varit att vi i införsäljning samt under projektets gång haft
gemensamma möten och workshops med involverade stakeholders, on site.

Distansmöten i all ära, men när det kommer till att skapa engagemang och
driv i ett projekt är det personliga mötet ovärderligt. Gör det enkelt
för dina stakeholders att plocka upp telefonen och ringa om de har
funderingar istället för att förlita sig på en slutleverans eller
statusmöten.

Emma Lindberg, Decuria