Stå upp för dig själv på jobbet!

27 oktober 2016

I en studie publicerad i British Journal of Sports Medicine har forskare kommit fram till att risken att dö i förtid ökar med fem procent för varje stillasittande timme över sju timmar om dagen. Den önskade mängden vardagsmotion är 2-4 timmar per dag och det kan till exempel innebära att stå upp istället för att sitta vid skrivbordet eller att ta en promenad.

Att dessutom låta sina anställda motionera på arbetstid kan också öka deras prestationer, vilket en studie av Ulrica von Thiele Schwarz och Henna Hasson vid Stockholms universitet och Karolinska Institutet visar. De gjorde en undersökning vid två arbetsplatser inom tandvården och resultatet visar att de som lade 2,5 timmar under en 40-timmarsvecka på fysisk aktivitet hann med lika många patientbesök som den kontrollgrupp som inte fick träna på arbetstid.

Viktigt att poängtera är att högintensiv träning på fritiden inte kan ersätta den lågintensiva vi bör lägga in under dagen. Forskaren Charles Ratzlaff vid Harvarduniversitetet har i sin forskning räknat ut att om vi fördubblar vår träning på fritiden så motsvarar det bara att vi rör oss 10-20 procent mer på jobbet. Detta beror på att vi tillbringar så mycket tid på arbetet och många av oss är helt stillasittande under dagen.

Tips för att öka den fysiska aktiviteten under dagen:

✔ Ha höj- och sänkbara skrivbord
✔ Placera kaffemaskinen/skrivaren så långt bort i lokalen som möjligt (helst på en annan våning)
✔ Inför promenader istället för fika
✔ Ha stående eller gående möten
✔ Lägg in påminnelser om att du ska röra på dig i kalendern
✔ Se till att alla anställda har tid och enkla möjligheter till fysisk aktivitet

Alltså – upp och rör på dig under dagen, både för din egen hälsas och för din arbetsprestations skull!

Lycka till!
Erika Hedbom