Tillbaka i skolbänken

15 juni 2018

Första tanken var att det här är en hemskt dyr kurs. Långt över min årliga kursbudget. Dessutom
kommer det krävas att jag är borta vid rätt många tillfällen och inte debiterar. Det funkar ju inte alls
när man är konsult!

Trots tvivel och farhågor, Decuria är ett företag som satsar på sina anställda! 30 januari började
kursen ”Certifierad verksamhetsarkitekt” i Dataföreningen Kompetens regi. Den 4 maj, efter 12
kursdagar, ett antal hemuppgifter, grupparbeten och pluggande, klarade jag min tenta! Ökat
självförtroende, taggad och med nya idéer och tankar spirande så har jag nu en certifiering som
verksamhetsarkitekt och har fått en bra bild på vad en verksamhetsarkitekt faktiskt gör.

En verksamhetsarkitekt behärskar modeller och verktyg för att kunna kommunicera sådant som kan
uppfattas komplext och svårt att överblicka inom organisationen, till exempel affärsmodell, arkitektur och
strategiska planer. Verksamhetsarkitektur handlar mycket om att beskriva, visualisera, förenkla och
förtydliga.

Vi har fått träna på att definiera en organisations förmågor och dess ingående processer, system och
resurser samt att tydliggöra vilken information som hanteras av vilka förmågor.
Vi har använt Business Model Canvas för att beskriva en organisations affärsmodell.

business_model_canvas
Business model canvas

Vad har din organisation för affärsmodell? Är den tydlig och begriplig? Vilka värdeströmmar finns i
organisationen? Vilka förmågor och värdeströmmar påverkas av organisationens kommande projekt?

Med hjälp av en förmågekarta får du en bra visuell överblick av samband och beroenden i din
organisation gällande information, system och projekt.

formagekarta
Förmågekarta

Som verksamhetsarkitekt arbetar man i olika forum för att vidareutveckla organisationens arkitektur
och beskrivning av den. Man deltar även praktiskt i projekt och i utvecklingsteam med exempelvis
kravanalys, informationsmodellering och processmodellering. Steget är med andra ord inte så långt
för mig som arbetat med att analysera verksamhetens behov i en mängd olika sammanhang.
Så nu gäller det bara att vårda och förvalta de nya lärdomarna. Kanske t om med någon ny
spännande kurslitteratur på stranden i sommar!

Kristina Berg
Certifierad verksamhetsarkitekt på Decuria