Vad gör en kravledare?

26 april 2018

Kravledaren brukar oftast leda en grupp av andra kravanalytiker samt ansvara för planering mot övrig organisation vad gäller resurser till olika typer av kravhantering. Vilket arbetssätt som är lämpligt för kravfångst, vilken kravstrategi som passar bäst, dokumentation och koordinering.

Kravplanering

  • Resursplanering – Identifiera resurser och milstolpar för genomförande. Är det krav inför en offentlig upphandling, behövs kravkompetens för att kunna formulera kraven i ett LoU-perspektiv (Lagen om upphandling).
  • Förankring av kraven – Behövs ev referensgrupper om det är många användargrupper som är kravställare?
  • Koordinering av kraven – Krav som påverkar befintlig infrastruktur inom t ex informations-säkerhet, design och systemförvaltning.

Vilken kravstrategi passar bäst?

    • Ska projektet arbeta agilt i kravfasen dvs sammanställa kraven i hög-nivå-krav eller behövs en fullständig kravspecifikation för att ta beslut om genomförande? Samverkan sker med uppdragsgivaren hur resultatet av kravarbetet ska användas.
    • Hur ska projektet eller förvaltningsteamet arbeta med ”Change Request”? Finns kravändringsrutiner som kan återanvändas vid utveckling och test?
skolboken-och-verkligheten

Utklipp från ”Skolboken och verkligheten” av Dan Ståhlberg

Kravutveckling

I rollen som kravledare ingår det även ibland ansvaret att arbeta med förbättrade arbetsmetoder. Att tillsammans med andra kravanalytiker utveckla dokumentmallar som kan vara applicerbara på olika typer av situationsanpassat kravarbete oavsett det är inköp av nytt standardsystem, bygga en ny webbportal eller att kravställa ny funktion i en befintlig IT-lösning.

Varför arbeta som kravledare?

Vi har alla som har arbetat med krav en stor kunskapskälla att ösa ur och lärdomar att dra nytta av. Mötet med förtvivlade användare som sliter med sina excelark, ostrukturerade IT-stöd som försvårar åtkomsten till nödvändig information, trögrörliga IT-avdelningar etc. Att vara en ”brygga” i samspelet mellan nyttjare, koordinerare och utförare är det som gör kravanalytikerns roll så stimulerande och intressant. På samma sätt bidrar detta samspel även till att utvecklas i rollen som kravledare – att lära och inspireras av andras framgångar ger energi och motivation till sin egen personliga utveckling!

Camilla Wisell
Konsult och kravledare