Vägen till målet

01 mars 2018

Att leda ett projekt från start till mål på en utsatt tid kan låta som en enkel uppgift, men oftast är inte vägen till målet så rak och tydlig som den först såg ut. I vissa projekt finns inte ens en väg, utan endast en slutdestination, eller en vag idé om en slutdestination. På vägen mot det uppritade målet kan många hinder uppkomma som först inte gick att se eller förutspå. Då är det min uppgift att se till att vi kommer på banan och åter styra oss i rätt riktning.

Hur?
- Se över tidplanen. Vad arbetar vi med just nu? Vad är syftet? Vad är målet? Leder detta oss dit?

mål

Jag har haft turen att arbeta med fantastiska team och kollegor och det är vi tillsammans som sett till att vi kommit i mål. Att arbeta i tvärfunktionella team gör att rätt kompetens alltid finns på plats och vid svårlösliga problem hjälper hela eller delar av teamet till. Rollen som projektledare är bred och arbetsuppgifterna varierar kraftigt genom projektet, vilket också gör det till en fantastiskt utmanande och rolig roll!

Sällan går ett projekt helt enligt plan. Därför gäller det att kunna ställa om efter nya förutsättningar och att kunna ta beslut när det krävs. Som projektledare behöver jag ha koll på helheten och se till att teamet alltid förstår syftet och målet med projektet. En öppen och tydlig kommunikation är oerhört viktig för att hålla varje individ engagerad och involverad under projektets gång.

Hur?
- Håll teamet uppdaterat med ny information.
- Gör tydliga överenskommelser – vem gör vad?
- När skall det vara klart? Säkerställ att tiden planerad att göra uppgiften är förankrad med den som utför den.

Ibland, faktiskt ganska ofta, sker många saker samtidigt och det enda vi gör är att släcka bränder på vår väg. För att inte få panik eller bli överväldigad under turbulenta perioder gäller det att arbeta med en sak i taget och bryta ned uppgifterna så att det går att checka av de avklarade punkterna, högt som lågt.

to do list

När det är mycket att göra och allt skall hända på en gång kan det vara svårt att undvika tunnelseende – men det är otroligt viktigt att ibland höja blicken för att kunna styra projektet och säkerställa att vi arbetar med rätt saker.

Hur?
- Återigen, se över tidplanen. Vad arbetar vi med just nu? Vad är syftet? Vad är målet? Leder detta oss dit?

För att orka med och lägga energin på rätt saker gäller det också att tänka positivt och peppa varandra! Ta en kort paus, njut av en god kaffe, prata om något annat – och kom tillbaka med distans till uppgiften och ny energi. Det har hjälpt mig vid svåra hinder och gjort vägen till målet mycket roligare!

projektledning ritad

Marie Sidenvall

Marie Sidenvall
Projektledare Decuria