Vikten av Leverans+

19 februari 2018

Decurias nyckelvärderingar är Gemenskap, Utveckling, Leverans+ och Driv. Tillsammans bildar begynnelsebokstäverna i värderingarna Decurias ledord; GULD!

Vad innebär Leverans+ för oss?

  • Vi levererar i tid genom att kommunicera med alla intressenter
  • Vi ser till att leverera det som är efterfrågat. Ett enkelt tips är när du påbörjat din leverans och kommit en bit på vägen så stäm av med din beställare att ni förstått varandra och är på rätt spår. Förankring sparar massor av tid och kraft!
  • Vi ser till att det vi levererar är efterfrågat och av rätt kvalitet. Vi låter innehållet bli granskat före färdig leverans. Detta förbättrar kvaliteten samtidigt som det är utvecklande både för den som granskar och den som blir granskad.
  • Stäm av med mottagaren vid leverans att de fått allt de behöver – Se till att ni förstått varandra!
  • Sist men inte minst så innebär Leverans+ att snabbt svara på mail och ringa tillbaka när någon sökt oss – Snabb återkoppling är GULD!

Kort sagt så innebär Leverans+ att vi levererar enligt förväntan men ännu hellre med guldkant!

Jimmy Öberg
Decurian+