Kravanalys

Klarlägger behovet

Kravanalys rymmer en rad spännande delar, alla med målet att klarlägga behov och förutsättningar, redan från start. Med en god kravanalys går det lättare att komma fram till rätt lösning, produkt eller tjänst. Med en god grund blir resultatet lättare att uppnå.

Beprövade metoder med fokus på kunden

Vi arbetar med samtliga aspekter inom kravanalys och verksamhetsmodellering. Alltid enligt väl beprövade metoder och i nära samarbete med dig som kund. Vi kan ta ett helhetsansvar för ditt projekts kravarbete, eller göra korta punktinsatser när du behöver dem som mest.

Lyhörda och inkännande

Men långt ifrån allt ligger i den enskilda metoden. När vi arbetar med kravanalys, förstudier eller workshops handlar det i slutändan om att lyssna. Att vara lyhörda till vad som sägs, men också till vad som inte sägs. Att kunna väga insikter och åsikter mot varandra, men också borra djupare när det krävs. Vår mångåriga erfarenhet har helt enkelt lärt oss att läsa mellan raderna. Där har vi hittat mycket kunskap.

Rätt mängd information i rätt tid

En god kravanalys rymmer också förmågan att kunna göra bra avvägningar. Att våga stanna vid “just enough”. Endast det som är viktigt i varje situation får rymmas i projektet. Ett flexibelt och agilt sätt att arbeta som ger rätt mängd information i rätt tid.

Angränsande kompetenser

Utöver renodlad kravanalys har vi på Decuria också kompetens inom UX, interaktionsdesign, användbarhetsdesign och service design.