Projektledning

Kunniga och drivande ledare

Ett lyckat projekt kräver en kunnig och aktiv projektledare. Med kunskap om rätt metoder och fokus på rätt mål. En bra projektledare driver ständigt projektet framåt, utan att tappa tid eller målsättningar på vägen. Samtidigt som den är lyhörd, pedagogisk och kreativ.

Utmanande och spännande projekt

Vi har drivit en rad verkligt omfattande IT-projekt under de senaste tio åren. Det har gett oss en bred erfarenhet och djup kunskap inför de flesta situationer. Vårt fokus ligger alltid på kundnyttan med leverans i rätt tid och uppnådda mål.

Lång erfarenhet av rätt metoder

Idag har vi en lång erfarenhet inom en rad olika branscher och sektorer. Vi använder oss av såväl traditionella metoder som mer moderna, som det agila. Rätt metod till rätt projekt ger också rätt resultat.

Lyhörda och strukturerade

Målet är ofta att knyta samman teknik med verksamheten. Allt enligt kundernas önskemål och behov. Det kräver tydlighet och struktur, ordning och reda. Samtidigt som vi är lyhörda för förändringar. Hela vägen in i mål.

Angränsande kompetenser

Utöver renodlade projektledare är vi på Decuria också produktägare, certifierade scrum masters, förvaltningsledare, systemägare och agila coacher.