Camilla Wisell

Expertområden

Kravanalys, workshopledning, processmodellering, informationsmodellering, förstudier och projektledning.

Referensuppdrag

  • Kravledare och kravanalytiker inom Försvarsmakten (MSK)
  • Projektledare, kravanalytiker och processutvecklare på Anticimex Försäkringar
  • Projektledare och kravanalytiker på Anticimex Ab
  • Affärsutvecklare, kravanalytiker, verksamhetsutvecklare på Länsförsäkringar Liv.

Inriktning – Främsta kompetensområde

Camilla är certifierad verksamhetsarkitekt och har djup kunskap inom verksamhetsutveckling och projektledning. Hon är en strukturerad och drivande senior
kravanalytiker som är nyfiken och gillar utmaningar. Att ha förmågan att se helheten i problemlösningar och förmedla kunskapen på ett pedagogiskt sätt har blivit hennes ledstjärna i nya uppdrag.

”Camilla räds inga utmaningar oavsett hur komplext frågeställningen än må vara för att identifiera problemets kärna. Gärna tillsammans i en grupp där resultatet processas fram gemensamt.” En talande beskrivning från en före detta uppdragsgivare om en av Camillas starka drivkrafter.

Camilla har haft olika typer av roller inom både beställar- och utvecklingsorganisationer och kan bidra med värdefulla erfarenheter i framtagning av nya produkter, tjänster och IT-system. Hon har drivit flera omfattande migreringsprojekt och processutvecklingsprojekt inom försäkringsbranschen som har påvisat betydande effektiviseringsvinster i verksamhetsprocesser och kvalitetsstyrning av finansiell rapportering. Hennes stora spännvidd från verksamhetsnära utvecklingsprojekt till teknikdrivna uppdrag som webbtjänstutveckling i integrationsplattformar gör att hon har både bred och djup kompetens som kravställare av IT-utveckling. Camillas erfarenheter från att ha drivit ”digitaliseringsresan” inom ett internationellt servicebolag har varit en stor tillgång i nya utmaningar hon har tagits sig an sista åren inom webbutveckling i molntjänster.

Att förstå samband och att beskriva krav genom beprövade metoder som verksamhet- och affärsmodellering behärskar Camilla väldigt väl. Hon trivs i rollen som mentor och att stötta oerfarna kravställare att växa med uppgiften att bli bättre beställare av invecklade verksamhetskrav mot IT-avdelningar. Hon är en god lyssnare och intresserad av människor. Och är självklart alltid nyfiken på nya utmaningar!