Camilla Wisell
Camilla Wisell

Varför jobbar du på Decuria?
Jag jobbar på Decuria för att jag värdesätter gemenskapen och att det finns ett avslappnat och omtänksamt förhållningssätt till varandra. När tiden inte räcker till och privatlivet tar mer plats, väljer du själv hur mycket gemenskap eller ansvar i bolaget du mäktar med att engagera dig i. Ömsesidig respekt helt enkelt.

Vad gör dig till en Decurian?
Jag är en strukturerad och analytisk Decurian. Min styrka är att försöka se helheten i problemlösningar. Skissa på framtidsscenarios och konkretisera ord till handling för intressenter och utförare. Skapa verksamhetsnytta!
Att anta utmaningar triggas vi alla på Decuria av. Oavsett det handlar om att ta sig an ett komplext uppdrag eller ställa upp i en tävling som lag. Jag har haft uppdrag som förändringsledare och processutvecklare i olika verksamhetsprojekt. Att våga utmana verksamheten till nytänkande, ”lyfta sig” från gamla invanda beteenden och arbetssätt, det kräver mycket tålamod och in lyssnande för att lyckas med sin uppgift. Att komma först är inte alltid rätta sättet för att vinna. Att få med sig hela ”laget” (verksamheten) ger oftast mer i långa loppet.

Vad har du gjort under din tid hos Decuria?
Jag är på ett uppdrag där jag är teamledare för en grupp kravanalytiker inom ett programkontor på en statlig myndighet. Jag har rollen som både metodstöd i förstudier, verksamhetsanalyser och realiseringsprojekt. Saknas det rutiner för
ändringshantering när en IT-tjänst ska överlämnas till förvaltning? Då stöttar jag IT-förändringsledaren med att etablera arbetssätt och dokumentation för livscykelhantering. Att ständigt arbeta med förbättringar och lära sig av varandra är nyckeln till effektivt förbättringsarbete är mina erfarenheter inom utvecklingsarbete.

Vad är knepet för att få bli en Decurian?
Att vara dig själv och våga prova på att arbeta i ett mindre bolag som har en familjär stämning. Du kommer inte ångra dig!

Fakta/Camilla Wisell
Brinner för: Att må bra på jobbet bland vänner och att ha arbetsuppgifter som är utvecklande
Decurian sedan: 2015
Bästa med Decuria: Bolagets värderingar som ger guldkant i vardagen