Ellen Rostila
  • Ellen Rostila

    UX / Behovsanalytiker

  • LinkedIn

Expertområden

Behovsanalys, UX, kravanalys, workshopledning, användbarhet och tillgänglighet.

Inriktning – Främsta kompetensområde

Ellen har arbetat i mer än många år som kravanalytiker och testare, inhouse med komplexa IT-stöd, och har erfarenhet av både förvaltning samt nyutvecklingsprojekt. Som kravanalytiker har hon praktiskt utfört behovsanalys, kravinsamling och har stor vana av att leda och assistera workshops.

Med universitetsexamen i både psykologi och i innovationsteknik har Ellen stort intresse av kombinationen mellan människa – teknik – organisation.  Hon har stor vana av att kommunicera med alla parter i kugghjulet, tekniker som kund, krav som test. Hon brinner även för att skapa lösningar som är användbara och tillgängliga för alla. Tidigare har Ellen arbetat med UX, vilket bland annat har innefattat planering, genomförande och analys av
användartester, samt att leda teamet vidare i utveckling. Att komma i kontakt med slutanvändare och faktiskt testa produkten/tjänsten kontinuerligt under utveckling är något Ellen framhåller som en framgångsfaktor. Hon har även lett tillgänglighetsutredning i sitt kravarbete, med hänsyn till WCAG 2.0 och gällande svensk lagstiftning.

Ellen har stor erfarenhet av att hålla utbildningar och workshops, internt och för/med kund. Hon har arbetat med ett flertal agila metoder som stöd i sitt arbete, bland annat Scrum, Kanban, och Lean. Metoderna ska vara ett stöd för att leda utvecklingen framåt, inte något man ska stirra sig blind på, anser Ellen, som även tidigare arbetat med traditionell vattenfallsmetodik. På ett strukturerad och engagerat sätt tar sig Ellen an projekt, stora som små, vilket hennes förkärlek till att montera ihop Ikea-möbler vittnar om.