Hanna Jokimaa
  • Hanna Jokimaa

    Certifierad Projektledare

  • LinkedIn
Hanna “Ms Fix-a-Lot” Jokimaa

Varför jobbar du på Decuria?
Vi som får jobba på Decuria kan bli delägare som ger möjlighet att påverka företagets utveckling. Jag är även invald i styrelsen i bolaget vilket jag tycker är en fantastisk roligt och lärorikt. Jag är även Decurian för att få ta del av detta trevliga sällskap på våra smarriga middagar tillsammans ute i världen.

Vad gör dig till en Decurian?
Jag är en energisk, strukturerad och beslutsam person som tycker om att genomföra planer och leda andra mot ett mål. Jag är ofta den drivande kraften när saker ska realiseras och som ger andra lust till att vara med i mina roliga, utmanande och spännande projekt :)

Vad har du gjort under din tid hos Decuria?
Programledare – Digital Arbetsplats
Som en del i att uppnå Arbetsförmedlingens målbild och de strategiska målen har man beslutat införa konceptet Digital Arbetsplats på hela myndigheten. Det grundläggande syftet med Digital arbetsplats är att IT vill förenkla för medarbetaren i dess vardag. Medarbetarna vill vara effektiva, men kan inte det i dag. Det är svårt att få en bra överblick över sitt arbete. Det är svårt att hitta alla olika kanaler där man kan få information, hjälp och tips. Samarbeten med delade dokument tar tid att skapa och är sedan inte särskilt flexibla. Initiativet digital arbetsplats drivs i form av program med ett flertal projekt och delprojekt som bidrar till nya datorer, uppgraderingar av applikationer och OS samt nyutveckling av portaler.

Produktägare – Platsbanken appen
Målet är att lansera en användarvänlig Platsbanken app

Projektledare – Ny IT-basinfrastruktur
Arbetsförmedlingens förnyelseresa innebär flera genomgripande förändringar. Myndigheten kommer bland annat att satsa på säkra datahallar med modern infrastruktur. Projektet hanterar delar av Arbetsförmedlingens nya IT-basinfrastruktur, från upphandling till färdig installation.

Jag trivs med att driva projekt som är högt prioriterade, de får gärna vara beskrivna som omöjliga.

Vad är knepet för att få bli en Decurian?
Genom att bidra till god stämning, en vilja framåt och att brinna för jobbet.

Fakta/Hanna Jokimaa
Brinner för: Snabba beslut och hög produktivitet
Decurian sedan: 2015
Bästa med Decuria: Kollegorna såklart