Jimmy Öberg
 • Jimmy Öberg

  Senior projektledare, Utredare

 • LinkedIn

Expertområden

Specialiserad på att som senior projektledare kombinera djupgående tekniskt kunnande med mycket god ledarförmåga. Komplexa IT-miljöer, teknisk projektledning, tekniska utredningar, kravställning.

Referensuppdrag

 • Projektledare FMG konsolidering och FMG vidmakthållande, konsolidering, centralisering och förvaltning av Försvarsmaktens Grupprogramvara (FMG) innehållande bland annat e-post och intranät.
 • Delprojektledare för systemarbetsgruppen i projekt HKV Omlokalisering där ett antal av FM ledningssystem konsoliderades och centraliserades.
 • Du har arbetat som projektledare i tretton år – vad är det som fortfarande lockar dig i den yrkesrollen?

  – Att ständigt få lära mig nya saker. Vilket också är vad som drog mig till yrket från början. Att lära känna nya människor i nya projekt och ständigt ställas inför nya utmaningar. Arbetet som projektledare är aldrig tråkigt eller utan överraskningar!

  Du arbetar så gott som enbart i rätt stora projekt med riktigt stora kunder – men vilka sorters projekt är roligast?

  – Längre projekt som ger en god kontinuitet i arbetet, och med minst 10-15 personer inblandade. Projekt där kunderna känner sig deltagande och förstår hela processen. Kommunikationen kan vara en svår del i ett projekt och att verkligen motivera alla deltagare att sträva mot samma mål. Men det är också något jag är bra på. De bästa projekten avslutas med en nöjd kund vars förväntningar jag lyckats överträffa.

  Du är en av medgrundarna till Decuria – tycker du att företaget utvecklats på det sätt du såg framför dig 1997?

  – Absolut! Alla vi som jobbar på Decuria driver idag företaget tillsammans. Sammanhållningen är väldigt viktig i företaget. Vi försöker alltid stödja och hjälpa varandra om något av oss står inför ett problem. Dessutom ser vi till att alla utvecklas vidare i den riktning de strävar.

  Hur ser du din roll på Decuria om fem år?

  – Redan idag är jag säljansvarig på Decuria och om fem år har jag utvecklats ytterligare i den rollen. Det var tidigare en ny roll för mig men också något jag dragits till och idag trivs väldigt väl med.