Jimmy Öberg
  • Jimmy Öberg

    Senior projektledare / Utredare

  • LinkedIn
Jimmy Öberg

Varför jobbar du på Decuria?
Jag jobbar på Decuria för att det är min drömarbetsplats (vilket var vårt mål när vi startade bolaget 2001). Jag gillar att vara med och bestämma om hur bolaget skall utvecklas, något som alla anställda får vara med att göra. I och med att jag känner mina kollegor vet jag vem jag kan be om hjälp av om jag har problem som behöver lösas i projekten.

Vad gör dig till en Decurian?
Jag är social som person och är engagerad, lösningsfokuserad och kvalitetsmedveten. Jag  har lätt för att sätta mig in i nya teknologier, metoder och projekt och delar gärna med mig av min kunskap. Jag tycker om att engagera och inspirera mina projektdeltagare och att driva projekten mot mål. Jag var ju dessutom med och startade Decuria!

Vad har du gjort under din tid hos Decuria?
Projektledare för Versionsväxling av FM SharePoint på Försvarsmakten:
Projektets uppgift var att uppgradera Försvarsmaktens SharePoint-miljöer från MS SharePoint 2010 till MS SharePoint 2016. I uppgiften ingick också att uppgradera Försvarsmaktens Intranät och Försvarsmaktens system för dokument- och ärendehantering samt ett antal övriga applikationer. Projektet involverade flera geografiskt separerade organisationer och ställde stora krav på planering och koordinering.

Projektledare i Program Cybersäkerhet FMLS:
Att stödja, samordna och synkronisera ett antal delprojekt inom Program Cybersäkerhet FMLS som syftade till att ytterligare säkra upp Försvarsmaktens IT-miljö.

Projektledare för FM Katalogtjänst på Försvarsmakten:
Inom Försvarsmakten fanns tidigare ett antal manuella interimslösningar inom området katalogtjänst. Projektets uppgift var att införa en central katalogtjänst för masterdata, användar- och kontohantering. Katalogen baseras på MS FIM (Microsoft Forefront Identity Manager). Arbetet innebar att ta fram projektdirektiv, projektplaner, auktorisationsunderlag och att driva projektet i mål.

Projektledare för införande av Microsoft Lync på Försvarsmakten:
Projektet har tagit fram en lösning och skall införa Microsoft Lync på Försvarsmakten. Jag övertog projektet i slutfasen av projektet efter det att teknisk lösning tagits fram. Det innebar att slutföra auktorisation av lösningen, att ta fram användarinformation och att lämna över projektet till förvaltning och driftorganisation för driftsättning och utrullning. Tjänsten Lync når samtliga användare i Försvarsmakten.

Vad är knepet för att få bli en Decurian?
Viljan att hjälpa kunder och kollegor att driva sina projekt i mål. Viljan att hela tiden lära sig nya saker. Och att ha roligt under tiden.

Fakta/Jimmy Öberg
Brinner för: Decuria och våra kunder
Decurian sedan: 2001
Bästa med Decuria: Utvecklingspotentialen och att alla är delaktiga