Kristina Berg
  • Kristina Berg

    Kravanalytiker och projektledare

  • LinkedIn

Expertområden

Kravinsamling, kravanalys, verksamhetsanalys, projektledning, projekt, förstudier, utredningar, dokumentation. Kristina är IPMA-certifierad projektledare nivå C.

Referensuppdrag

  • Projektledare, utveckling ledningssystem Rakel, Rikspolisstyrelsen
  • Kravanalytiker, förstudie QlikView, Rikspolisstyrelsen
  • Teknisk projektledare, utveckling av ärendehanteringssystem, Riksantikvarieämbetet
  • Kravanalytiker, dokument- och ärendehanteringssystem, Riksantikvarieämbetet

Inriktning – Främsta kompetensområde

Kristina har med mer än 15 år i branschen bred erfarenhet av IT-utveckling, specifikt inom krav och
projektledning. Hon har praktisk erfarenhet av att leda, planera och driva både mindre och större IT-projekt inom
olika komplexa verksamheter och IT-miljöer. Som kravanalytiker har Kristina drivit flertalet förstudier och utredningar och praktiskt utfört kravinsamling, kravanalys och workshopledning.

Kristina arbetar med PROPS och RUP och gärna agila metoder, principer och verktyg som Scrum,
Kanban, Lean och Post-it Notes. Hon har också praktisk erfarenhet av inköp och upphandling.
Kristina är en framåt och drivande person som trivs med att få kommunicera och samarbeta med
olika personer och roller i en organisation. Hennes starka sidor är struktur, ledning och
kommunikation och hon är mycket bra på att uttrycka sig i tal och skrift. Hon har gått ett flertal
ledarskapsutbildningar.

Genom fler års arbete som kravanalytiker har Kristina vana att både kommunicera med tekniker, beställare och användare i
verksamheten. Hon trivs väldigt bra med att hålla i workshops och presentationer. Kristina bidrar till en bra stämning socialt genom att bjuda på sig själv och visa intresse för andra i gruppen.