Mats Persson

Expertområde

Projektledning, Teknisk projektledning, Projektplanering, Testledning, Kvalitetssäkring, Operativ ledning

Referensuppdrag

  • Projektledning hos Försvarsmakten (e-Learning, HR-Portal)
  • Projektledning hos FMV (Notes uppgradering)
  • Projektledning TeliaSonera AB (Oracle e-Business suite)
  • Projektledning ComHem AB (Interaktiv TV)

Du har en utbildning inom elektronikutveckling men arbetar idag i huvudsak med projektledning – varför bytet?

– Visst var elektronikutveckling roligt, men idag händer det inte så mycket annat än att produkterna blir mindre och mindre. Att istället arbete med människor är både roligare och mer utmanande. Jag älskar teknik men det händer helt enkelt mer med människor.

Idag projektleder du riktigt stora projekt med många människor och stora summor inblandade. Varför är större projekt roligare?

– Det är de stora projekten som syns och gör det möjligt att verkligen påverka. Men för att lyckas krävs det att du har bra medarbetare omkring dig. Mitt arbete handlar om att kunna engagera människor runt om mig för att vi ska nå ett mål tillsammans. Visst stöter du på större motstånd i större projekt men för min del får arbetet gärna vara både intensivt och turbulent. Att nå ett mål trots vissa motgångar är mer belönande än när det sker för alltför enkelt.

Har du något speciell strategi i arbetet som projektledare som du kan dela med dig av?

– Min erfarenhet har lärt mig att främst fokusera på att leverera delmål. Det är den strategi som visat bäst resultat hittills. Att sikta på att leverera ett helt färdigt system i ett svep misslyckas alldeles för ofta. Att dela upp arbetet gör det möjligt att nå rätt mål, i rätt tid och till rätt ekonomi.