Tobias Karlsson
  • Tobias Karlsson

    Senior projektledare

  • LinkedIn
Tobias Karlsson

Varför jobbar du på Decuria?
Jag tror på styrkan i samarbete och fördelarna med gemenskapen som Decuria erbjuder mig. Den ger mig möjlighet att utvecklas, stödjer mig i min förmåga att leverera i uppdrag och ger mig kontakt med andra som delar min drivkraft att göra skillnad. Jag gillar att få ta eget ansvar över min egen situation och få uppbackning och stöd när jag behöver det. Att utmanas och utmana mina kollegor till att skapa den bästa möjliga arbetsplats som vi vill ha tillsammans.

Vad gör dig till en Decurian?
En bra balans mellan jaget och laget. Min personlighet och mina handlingar definierar vem jag är i mina kollegors ögon. Att dela på en gemensam värdegrund och ett förhållningssätt är en av grunderna till att bli eller vara en Decurian. Det är samtidigt viktigt att känna att vi har olikheter som stärker vår mångfald och utmanar varandra.

Vad har du gjort under din tid hos Decuria?
Uppdragsmässigt har jag haft förmånen att arbeta i ledande positioner inom flera olika verksamheter och typer av branscher såsom bank, retail och myndighet. Jag har främst arbetat med team, förvaltningsledning och projektledning i olika former där jag fått leverera värdefull och uppskattad kundnytta. Internt har jag också fått äran att driva olika typer av initiativ och uppdrag som stärker och utvecklar Decuria som organisation och varumärke. Tex att sitta med i Decurias styrelse ger mig en möjlighet att vara med och påverka och stötta hur Decuria styrs och arbetar framåt, mycket med fokus på innovation och tillväxt.

Vad är knepet för att få bli en Decurian?
Det absolut första steget är att på något sätt komma i kontakt med en Decurian, via ett personligt möte, telefon, mail, sociala medier, dvs att inleda något som kan leda till att bli en av oss. Sen tycker jag inte att du ska försöka bli en Decurian, utan se hur dina egna och unika egenskaper adderar till Decuria och får Decuria att växa och få en större mångfald. När du som ny person kan känna att ditt bidrag är viktigt för andra och andra är viktiga för dig, då uppnås känslan av att vara en Decurian. 

Fakta/Tobias Karlsson
Brinner för: Ledarskap och team i kreativa och innovativa sammansättningar för bästa möjliga resultat
Decurian sedan: Sedan födseln, men operativt sedan 2010
Bästa med Decuria: Gemenskap och dynamik där jag är delaktig